Betaalbaar wonen

  • 10/10/2018

Dit jaar levert Woonwenz 127 nieuwe sociale huurwoningen op. Voor de jaren daarna staan er ook al een dikke 300 op stapel en dit aantal groeit nog. Als vanouds zijn woonkwaliteit, duurzaamheid en betaalbare huurprijzen de sleutelwoorden. 

Met dergelijke aantallen lijkt het wel om complete wijken te gaan, maar niets is minder waar. Steeds gaat het om betrekkelijk kleine series woningen die worden ingebouwd in bestaande wijken of op vrijgekomen locaties her en der in Venlo. Ook vervangt een deel van deze nieuwbouw verouderde woningen die op termijn gesloopt worden of al eerder zijn gesloopt. “De behoefte aan betaalbare woningen blijft groot”, licht directeur-bestuurder Frank van Engelen van Woonwenz toe. “Daarom zijn we ook de komende jaren behoorlijk actief in de bouw. Dat levert niet alleen nieuwe woonruimtes op, maar geeft ook altijd weer nieuwe impulsen aan de wijk. Braakliggende locaties of lege gebouwen zonder functie zijn niet alleen lelijk, maar zorgen ook regelmatig voor leefbaarheidsproblemen. Denk aan vervuiling, drugsoverlast of hangjeugd. Zo gauw dat zo’n gebied ontwikkeld wordt, komt daar een einde aan. Dat zagen we bijvoorbeeld in Venlo-Noord, aan de Kerkhofweg in Venlo-Zuid, en bij de voormalige Staay-locatie in Blerick. De hele buurt gaat erop vooruit. In samenwerking met de gemeente wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht en vaak is er veel overleg met omwonenden. Die ervaring passen we toe in nieuwe projecten, zoals onlangs nog in de IJsvogelstraat in Venlo-Zuid, waar we volgend jaar 34 levensloopbestendige woningen willen realiseren. Omwonenden worden hier betrokken bij de plannen en denken mee over de inrichting van het park.” 

Woonwenz bouwt de komende jaren een mix van grondgebonden gezinswoningen, appartementen en levensloopbestendige woningen. Deze laatste zijn vooral bedoeld voor kleine huishoudens en omdat ze de badkamer en hoofdslaapkamer op de begane grond hebben, zijn ze ook zeer geschikt voor senioren. Op enkele plekken worden bestaande woningen gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Van Engelen: “Dat wegen we elke keer weer goed af. Daarbij letten we op woonkwaliteit, op duurzaamheid en op betaalbaarheid voor de huurder. Soms is renoveren beter, andere keren is het goed om te slopen en nieuw te bouwen. Dat zijn geen standaard beslissingen.” 

Duurzaamheid

De woningen die nu in aanbouw zijn, hebben nog een gasaansluiting. Alle nieuwbouw waarvan de vergunning na 1 juli dit jaar wordt aangevraagd, gaat het echter zonder gas doen. De gaswinning is Groningen stopt op termijn, gas uit het buitenland maakt ons afhankelijk en sowieso raakt gas een keer op. Ook wereldwijd. In die nieuwe woningen moet straks elektrisch gekookt en verwarmd worden. Met stroom die liefst duurzaam opgewekt wordt, bijvoorbeeld met zonnepanelen of windmolens. Van Engelen: “Bij voorkeur bouwen we woningen die helemaal energieneutraal zijn. Dat lukt nog niet altijd overal, maar er zijn veel nieuwe technieken in ontwikkeling, dus er is vooruitgang. Onze nieuwbouw wordt steeds energiezuiniger. Huurders profiteren daar rechtstreeks van door een lagere energierekening.” 

2018

Dit jaar realiseerde Woonwenz 45 appartementen aan de Witherenstraat in Blerick, 12 nieuwe woningen aan de Wal in Arcen, 11 woningen aan de Dr. Derckxstraat in Venlo-Oost en 8 in Melderslo. Voor het einde van het jaar worden er nog 51 woningen opgeleverd in Q4, Venlo-Noord en Blerick. Daar komen bovendien 12 koopwoningen bij in Blerick en Venlo-Noord die door de aannemer worden gerealiseerd. 

2019

Het komende jaar wordt het eveneens druk. Woonwenz gaat, of is inmiddels al, op circa 10 verschillende locaties in Venlo en Blerick aan het bouwen. Vier van die locaties zijn afgelopen maand als één project aanbesteed. Het gaat om in totaal 133 grondgebonden woningen in de Karbinderstraat in Venlo-Noord, de Hendrik van Veldekestraat in Blerick, de IJsvogelstraat in Venlo-Zuid en de Teuniswijk in Venlo-Noord. Woonwenz bouwt er twee type woningen waar nu en in de toekomst veel vraag naar is. Traditionele eengezinswoningen met 3 slaapkamers voor gezinnen, en levensloopbestendige woningen die erg geschikt zijn voor bijvoorbeeld alleenstaanden, stellen, eenoudergezinnen en senioren. Het zijn zogeheten conceptwoningen: in de basis zijn ze identiek, maar de verschijningsvorm is op iedere bouwlocatie anders, passend bij de omgeving. De wanden voor deze woningen worden vanuit de fabriek geleverd en geplaatst. Daardoor staat het casco van een rijtje woningen binnen enkele dagen en is de bouwtijd relatief kort. Deze aanpak maakt het mogelijk de productiekosten laag te houden en toch duurzame woningen neer te zetten met een goede woonkwaliteit tegen betrekkelijk lage huren. Woonwenz verwacht medio 2019 te kunnen starten met de bouw.  

Woonwenz

T: (077) 389 31 31

I: www.woonwenz.nl

www.facebook.com/woonwenz (met facebook logo)

www.twitter.com/woonwenz1907 (met twitter logo)